Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

jekaterina
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viacudoku cudoku

May 24 2015

jekaterina
Bardziej niż ktokolwiek innych chowasz dla siebie swoje małe i wielkie utrapienia życia ludzkiego. Gdybyś jednak mógł je wyznać komuś, wybrałbyś oczywiście osobę, o której wiesz, że jest mocniejsza od ciebie w sprawach, w których ty wykazujesz słabość. Przypuszczam, że gdybyś czuł się słaby w jakiejś dziedzinie, to wyznałbyś swoją słabość tylko komuś, o kim wiesz, że może cię z niej wyleczyć. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

May 23 2015

jekaterina
jekaterina
9334 1c95 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaacia acia
jekaterina
Wydaje mi się jednak, że na przestrzeni wieków mimo „rozlicznych wynalazków” bilans szczęścia nie ulega zmianie, bo jeśli w jakiejś dziedzinie wiedzie nam się lepiej, to w innej jest zaraz gorzej.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
jekaterina
5095 ff03 390
Reposted fromIriss Iriss viaheima heima

May 21 2015

jekaterina
Lata rozpadają się na miesiące, miesiące na dni, dni na godziny, minuty na sekundy, a sekundy przeciekają. Nie złapie pan. Przecieka. Ucieka. Czym jestem? Jestem pewną ilością sekund - które przeciekły. Rezultat: nic. Nic.
Zaperzył się i wykrzykną: - Złodziejstwo!
— Witold Gombrowicz – Kosmos
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
jekaterina
6548 c4e5 390
Reposted fromosaki osaki viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
jekaterina
jekaterina
0563 f627 390
Reposted fromgdybam gdybam viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
jekaterina
Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromhavingdreams havingdreams viacytaty cytaty
jekaterina
jekaterina
1326 1d97 390
Reposted fromnaciol naciol viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
jekaterina
jekaterina
Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie – i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Musierowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viacudoku cudoku
0574 5c8d 390
Reposted fromrawriot rawriot viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

May 18 2015

0384 d51a 390
Reposted fromink ink viadluga dluga
jekaterina
7125 8ebe 390
Sonia Szóstak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl